Smart Cities

Wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne inteligentne miasto to nic innego jak opisane już lata temu przedłużenie ludzkich zmysłów. Miejsce, które zachowuje się tak, by jego mieszkańcom żyło się dobrze. 

W ramach szeroko pojętego określenia „smart city” wyróżnić można trzy rodzaje aktywności, które konstytuują miasto inteligentne, a będą to:

  • warunki rozwoju firm technologicznych i informatycznych 
  • odpowiednie działania władz
  • aktywność społeczności obywatelskiej 

Te trzy czynniki muszą się wzajemnie przenikać, by stworzyć miasto, w którym dzięki jasnym procedurom, określonym celom i działaniom mieszkańców życie jest prostsze niż dziś. Informacje, które potrzebne są do budowy skutecznych rozwiązań dla mieszkańców będą kluczowym czynnikiem zmian w życiu miast. Do tego potrzebna będzie nie tylko technologia, ale odpowiednie uregulowania prawne, które powstaną przy współpracy sektorów publicznego i prywatnego. 

Zanim jeszcze miasta przystąpią do efektywnego wykorzystania technologii ich włodarze we współpracy z mieszkańcami, będą musieli przygotować struktury organizacyjne oraz procedury będące podstawą udanej transformacji. Na jeszcze wyższym poziomie – państwowym będzie zaś trzeba opracować standardy bezpieczeństwa cybernetycznego, bo to właśnie ta sfera najbardziej rozwinie się w innowacyjnych miastach. Bez szeregu uregulowań na poziomie państwowym nie będzie można rozwijać Internetu Rzeczy. Oczywiste zdaje się być, że odgórne naciski instytucji takich jak Unia Europejska są kluczowe dla zrewidowania ustawodawstwa państw członkowskich i wypracowania właściwych norm wykorzystania technologii.

Technologie w innowacyjnym mieście

Z szacunków IDC wynika, że w 2018 roku na rozwiązania smart w miastach wydano ponad 81 mld USD. Pieniądze te podzielone zostały na cztery kategorie:

  • Sprzęt
  • Usługi 
  • Łączność 
  • Oprogramowanie

W 2022 roku globalny rynek smart city wart będzie około 158 mld USD i ta kwota będzie stopniowo rosnąć. Coraz więcej urządzeń przyłączanych będzie do sieci, dzięki czemu powstaną nie tylko inteligentne sieci pomiarowe czy systemy energetyczne. Starzejące się społeczeństwo będzie wymagać inteligentnych sieci zdrowia, które w sposób szybki i skuteczny będą dbać o pacjentów. Z kolei rozwój sieci zdrowia oznaczać będzie ogromne możliwości wykorzystania danych telemetrycznych dla nauki. Dzięki śledzeniu aktywności i rozwoju chorób będzie można wykluczać czynniki ryzyka chorób, diagnozować je na bardzo wczesnym etapie rozwoju, słowem, lepiej obserwować pacjentów i przyszłych chorych. 

Technologie radiowych identyfikatorów obecne już dziś w sterowaniu łańcuchem dostaw czy weterynarii poszerzą zastosowanie w procesach produkcji i funkcjach informacyjnych dla użytkowników produktów. Podobnie poszerzać będzie się sieć czujników odpowiedzialnych za monitorowanie środowiska i wiążących się z tego zmianami zagrożeń. Zbieranie danych oraz ich przetwarzanie w czasie rzeczywistym znacznie poprawi funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, wykrywających np. anomalie pogodowe. 

Miasto smart to nie tylko technologie 

Wbrew pozorom inteligentne miasta to nie te w pełni zautomatyzowane, nie te w których technologia decyduje za mieszkańców, ale te, w których to człowiek jest w centrum i to dla niego, i przez niego żyje się wygodniej. W mieście inteligentnym nie chodzi jednak o pełną równość, tu najwięcej do powiedzenia mają kreatywni, twórczy i aktywni. To oni sami dla siebie tworzą konkurencję, w której wygranymi są wszyscy mieszkańcy. Możliwości korzystania z IoT, technologii 5G czy rozszerzonej rzeczywistości mamy już dziś, jednak ich wdrożenie do mniejszych i większych społeczności jest uwarunkowane czynnikiem ludzkim, który musi podejmować decyzje dotyczące etyki i określać granice wnikania technologii we własne życie. Jesteśmy zdania, że im szybciej zaczniemy pracę nad budową sieci nowoczesnych połączeń dla miast, tym więcej na tym skorzystamy. Dlatego jesteśmy aktywnym uczestnikiem budowy bezpiecznych, innowacyjnych miast i chętnie podejmujemy współpracę ze świadomymi bieżących zmian partnerami. 

Nasze wieloletnie doświadczenie w różnych sektorach wykorzystujących nowoczesne technologie, sprawia, że z jednej strony świadomi jesteśmy możliwości, z drugiej dbamy o wykorzystanie know how w sposób etyczny. Dzięki współpracy międzynarodowej od dawna mamy do czynienia z koniecznością modyfikacji ofert w oparciu o ustawodawstwo krajowe oraz wymogi zróżnicowanych klientów. Transfer technologii odbywa się więc dzięki nam w sposób innowacyjny i bezpieczny zarazem. Ścisła współpraca pomiędzy działami handlowym, technologicznym i prawnym pozwala nam proponować rozwiązania stosunkowo łatwe do wdrożenia, elastyczne i poprawne pod względem formalnym. Skorzystanie z naszej oferty to nie tylko możliwość wykorzystania technologii, która już teraz staje u podstaw budowy innowacyjnych miast, ale również pewność stałego rozwoju poszczególnych komponentów budowanego systemu.  

Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Dowiedz się więcej.

  • Zarejestruj się!
  • Zarejestruj się!

Aby uzyskać dostęp prosimy o poprawne wypełnienie danych.

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Krok 2. Podaj dane aktywacyjne

Numer telefonu

Kod aktywacyjny

Przed przystąpieniem do Rejestracji Konta Użytkownika w INFOSTREAMonline prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Portalu oraz Polityką Prywatności oraz o złożenie następujących oświadczeń:

  • Logowanie

Podaj dane logowania

Numer klienta

Login

Hasło

Najbliższe wydarzenia:

Konferencja VetstreamOne

30 listopad 2019 - Chirurgia i ultrasonografia w praktyce - dla tych co chcą wiedzieć więcej.
Kliknij by poznać szczegóły.